Uwe Seltmann - Gedichte & Co.

Arzgebirgische Gedichte

Arzgebirg

Blick von Crottendorf zum Fichtelberg.

Arzgebirg

 

Arzgebirg, wie bist du schieh,

stieh iech off deiner hechsten Heeh.

 

Dor Fichtelbaarg ist's, iehr Leit,

daar su sehr mei Haarz erfreit.

 

Dor Keilbaarg off dor tscheschchen Seit,

daar is noch hecher weit un breit.

 

Su guck iech vom Baarg ins Tol

un saah dos schiene Wiesenthool.

 

Glick auf rufts itze in menn Haarz.

Nu gieh iech wieder runnerwaarts.

 

Uwe Seltmann

© 10. August 2019

De Hammerschänk

De Hammerschänk

 

Se ist bekannt in Stadt un Land.

Hammerschänk ward se genannt.

In Fruhnaa liecht se tief im Tol.

Gar manchor Wandrer war dort mol.

 

A iech war heite wieder dort

an diesem wunnerbaren Ort.

Vum Hammer mor es Kloppen härt.

Is Assen stieht schie off m Herd.

 

Un schmecken tat's fei aa ganz gut.

Do hot dor Hunger kaane Nut.

Im Hammer ging's nu aa noch nei.

Hob noch im Ohr de Hämmerei.

 

Mit vullem Bauch un Hammerklang,

do ginge mir dann a wieder Ham.

Un wenns mol klappt, dann kumm iech wieder.

Un less mich off a Schnapsel nieder.

 

© Uwe Seltmann

Januar 2020

 

Deitschland

Deitschland

 

Iech dacht an Deitschland heite Nacht.

Dos hot miech um ne Schlof gebracht.

 

De Politik, die gieht dorquaar.

Wos Gutes soong ka Kaaner mahr.

 

De Wirtschaft, die soll Griener warn.

Uhne Kuhl un Kernkraft-Wärm.

 

Ne Bauern giehts fei a net gut.

Drim zeing se manchmol ihre Wut.

 

Su giehts im Land ner noch Barg runner.

Do brauchts fei aa a riesen Wunner.

 

Wenn dos net kimmt, dos soch iech nu

is es vorbei mit unnrer Ruh.

 

Dann krachts un knallts an alle Ecken.

Do hilft kaa Baaten un Verstecken.

 

Drim besinnt eich, all ihr Leit.

Es is fei noch net ganz su weit.

 

© Uwe Seltmann

Februar 2020

 
 

Haamittrei

Haamittrei

 

Haamittrei, su wolln mor sei.

Dor Haamit trei ergaam.

Denn sie is, die dir Kräfte gibt,

fier dei ganzes Laam.

 

Mei Haamit isses Aarzgebirg,

huch druum im Sachsenland,

Es iss eh schiener Ort, ihr Leit,

in unnerm deitschen Land.

 

Ze schitzen un ze wahren 

mit Hartzen un Verstand.

Dos liecht mir tief im Innern.

Es iss mei Haamitland.

 

Drum gib mir Gott, de Kräfte,

ze soong eh deitlich Wort.

Unner Aarzgebirg soll bleim

eh schiener deitscher Ort.

 

© Uwe Seltmann

31.08.2019

Iech hat en Traam

Iech hat en Traam

 

Iech hat heit Nacht en Traam.

Soos unner en Vugelbeerbaam.

Guckt vom Liemstaa nei ins Tol.

Dacht dorbei an Vergangnes mol.

 

Saa miech ieber Falder gieh.

Nauf zem Hiebel. Dos war schie.

Dor Fichtelbaarg is aa net weit.

Do warn mor oft in friehrer Zeit.

 

Sei gewannert dann ins Tol.

Noch Crutendorf, do wuhnt iech mol.

Dor Zschoop entlang, dos war fei schie.

Manchmol ging's zor Siemhaad hie.

 

De Vugeln singe e schienes Lied.

Dos is su gut fier mei Gemiet.

Dor Wald, dar rauscht aa noch dorzu.

Mei Haamit lesst mir kaane Ruh.

 

Drim traamt iech heite Nacht dorfu.

Deck itze mit dor Deck mich zu.

Schloof nu wetter uhne Traam.

Is Aarzgebirg, dos is mei Laam.

 

© Uwe Seltmann

Oktober 2019

Is Raacherkaarzel

Is Raacherkaarzel

 

In Crutendorf bi iech geborn.

Ier Leit, ier kennt mich fei.

Mol schwarz, mol bunt. Mol gruß, mol klaa.

Su tu iech immer sei.

 

Besonnersch is mei Duft bekannt.

Iech riech fei wunnerbar.

Su bi iech in dr Walt bekannt

als arzgebirgscher Star.

 

Aus Taag, ja do war iech gemacht.

Is kimmt su monches nei.

Geformt, verpackt un dann verkaaft.

Su is mei Laam. Su muss is sei.

 

Doch kimmt mei End. Dann wird's ganz haaß.

Es glimmt un gliet un qualmt.

Mei Duft durchs ganze Haisel zieht.

Un iech bi ganz zermalmt.

 

Am End a bissel Asch noch blebt.

Mei Laam is nu vorbei.

Dr Duft dir in dr Noos noch liecht.

Su muss is aber sei.

 

Un wenn ier socht,

noch anre gibt's, die a su wie iech sei.

Dann denk fei dra,

das Original ka ner a Crutendarfer sei.

 

Drim kimmst de mol noch Crutendorf,

un guckst e mol vorbei.

Ze Tausende, su findts de mich

in dr Raacherkarzelmacherei.

 

© Uwe Seltmann

September 2019

 

 

Off de Sorng horng

Off de Sorng horng

 

Iech horch tief in den Nacht hinei.

Mei Hartz is fuller Sorng.

Was will de Still mir itze soong?

Was is mir neer verborng?

 

Hob iech ze vieles falsch gemacht?

Bi iech itze bald allaa?

Was ka iech tu, was bringt de Nacht?

Verlässt mich nu de Fraa?

 

De Sorng, die beiteln miech heit Nacht.

Dor Schloof kimmt gar net rei.

Is kaa fei net su wetter gie.

Dos is mei End, dos wess iech fei.

 

Ner reden ka iech net dorfu.

Dos is mor viel ze schwar.

Vielleicht tuts wieder besser warn.

Mei Hartz mecht dos su sar.

 

Iech will doch wieder Frieden ham.

Un net ner solche Sorng.

Vielleicht sollt ab un zu iech a

off meine Fraa mol horng.

 

Dann kennt su manchis besser sei.

Dos Laam wer net su schwar.

Mor hett mer Frieden un a Ruh.

Vom Laam, do het mor mar.

 

© Uwe Seltmann

Oktober 2019

 

 
 

Weihnachten in Crutendorf

Weihnachten in Crutendorf

 

Weihnachten in Crutendorf,

dos ist fei wunnerschie.

Weihnachten in Crutendorf,

do ziehts miech immer hie.

 

De Fanster, die sei do belecht.

Is kaa net schänner sei.

Noch Raacherkarzeln riechts su schie,

kimmt mor in a Haisel nei.

 

In dr Nacht hots aa geschneit.

Dor Schnee liecht Meterhuch.

De Kinner hots fei sehr gefreit.

Ieberm Dorf a weißes Tuch.

 

Vum Liemstaa kimmt a Wind dorhar.

Is pfeift un stiermt un schneit.

Dor Schießbarg is kaum noch ze saah.

Dor Winter hot sei schennste Zeit.

 

Drim feiern mr in Crutendorf 

un sei a garn beisamm.

Weihnachten uum im Aarzgebirg,

dos mecht iech immer ham.

 

© Uwe Seltmann

November 2019

Winter im Arzgebirg

Auf dem Fichtelberg im Januar 2020.

Winter im Aarzgebirg

 

Dor Schnee is heit gekumme

ganz sachte in dr Nacht.

Ne Schneepflug hert iech brumme.

Dar hot ne Waag gemacht.

 

Nu steing mr nei ins Auto

un fahrn noch Wiesenthol.

Do liecht dr Schnee noch hecher.

Do fieln mor uns ganz wuhl.

 

Dr Fichtelbarg, dar grüßt

in weißer Winterpracht.

Frau Holle hot fei wieder

a Wunner heit vullbracht.

 

De Maad fährt mit en Schlieten.

Ihr macht dos fei viel Spaß.

Mir fahrn ner mit'm Auto.

Un gaam halt wing mehr Gas.

 

Do farn a Haufen Schneeschuh

bergauf un a bergab.

Leider hot net Jeder

dafür de rachte Gab.

 

Drim mach mor, was mr kenne

un laafen durch ne Schnee.

Un kumm mor mol net wetter,

do schrei mr laut "Ojee".

 

© Uwe Seltmann

Januar 2020